آیا مولکول‎های عطر سرکوب می‎شوند؟

طریقه درست اسپری عطر و ادکلن چیست؟

مولکول‎های عطر را سرکوب کردید!!!!!

معنى این جمله از نظر شما چیست؟
اکثر افراد هنگام تست کردن یک عطر این جمله را از فروشندگان شنیده‎‎اند. دقیقا هنگامیکه‎ عطر را روی دستتان اسپری کردید و به هم مالیدید، فروشنده به شما می‎گوید که بوی عطر را سرکوب کردید، مثل له کردن یک انگور روی پوستتان است. این نکته را بدانید که مالیدن مچ‎های دست به یکدیگر، هرچیزی را در سطح مولکولی ازبین میبرد.
یک عطر مخلوطى از روغن هاى معطر است که در میزان فراریت با هم تفاوت دارند، در واقع رایحه‎ى یک عطر مانند گروه خوانندگان کر با صداهاى متفاوت از صداى بلند تا صداى بم است.

طریقه درست اسپری عطر و ادکلن
طریقه درست اسپری عطر و ادکلن

نت‎هایی که در آغازین ظاهر می‎شوند از فرارترین نت‎ها هستند. براى مثال نت‎هاى مرکبات و گیاهان مانند صداى بلند یک عطر هستند که در ابتدا به مشام می‎رسند و کم کم این بو به سمت صداى کمتر یعنى نت میانى با فراریت کمتر و رایحه ى سنگین‎تر حرکت می‎کند. هر چقدر که پوست گرم‎تر باشد میزان تبخیر نت اولیه بیشتر می‎شود در نتیجه اگر شما دست‎هایتان را به هم بمالید دست شما گرم‎تر می‎شود ودرنتیجه نت اولیه زودتر تغیر مسیر می‎دهد و رایحه سریعتر به سمت نت میانى حرکت می‎کند.

نکته مهم در تست عطر و ادکلن این است، زمانى که عطر را بر روى دست خود اسپرى کردید اجازه دهید که این نقطه خشک شود و الکل عطر تبخیر شود بعد آن را بو کنید، چرا که بو کردن عطر قبل از آن که الکل آن تبخیر شود باعث انحراف درک بوى شما از عطر می‎شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized